Door gebrekkig Nederlands of door lees- en schrijfproblemen kunnen uw medewerkers soms in hun werk niet optimaal functioneren, niet doorgroeien of een breder takenpakket hanteren. Dit leidt tot onduidelijke opdrachten, vertraging, onveilige situaties, stagnatie van werkzaamheden of tot beperkte persoonlijke groei. Wij bieden diverse lange of korte taaltrainingen om het taalniveau van uw medewerkers verder te ontwikkelen of op te frissen. Taal verbeteren kan op elk niveau, in elke functie.

Nederlandse taaltrainingen

Maatwerk
Het lesprogramma  wordt samen met u vastgesteld. Maatwerk werkt!

Lesrooster
Lessen zowel ´s ochtends, ´s middags, ´s avonds en in het weekend mogelijk. Ook op locatie.

Kosten
U ontvangt een offerte op maat.