Nederlands voor inburgeren
Als u in Nederland wilt komen wonen, moet u inburgeren. In onze inburgeringscursus leert u de Nederlandse taal. Daarnaast leert u over het wonen en werken in Nederland en over de Nederlandse regels en gewoontes. U wordt voorbereid op alle onderdelen van het inburgeringsexamen A2. Inburgeren >>

Nederlands voor Staatsexamen I en II
Als u goed kunt leren en de Nederlandse taal beter wilt leren kennen dan het verplichte inburgeringsniveau A2, dan kunt u Staatsexamen I of II  doen.
Programma I op taalniveau B1, als u wilt werken of studeren op mbo-niveau 3 of 4.
Programma II op taalniveau B2, als u wilt werken of studeren op het niveau van hbo/universiteit.
U kunt een diploma Staatsexamen NT2 (Nederlands als tweede taal) ook gebruiken voor inburgering en voor het aanvragen van naturalisatie (een Nederlands paspoort) of een permanente verblijfsvergunning. Staatsexamen I en II >>

Nederlands voor alfabetiseren
Voor mensen die geen of nauwelijks onderwijs hebben gehad in hun land van herkomst, bieden wij alfabetiseringstrajecten op maat. Onze alfabetiseringstrajecten zijn heel toegankelijk; ervaren en betrokken docenten geven les in kleine groepen in een aangepast tempo waarbij de voortgang en de resultaten van de leerling centraal staan. Alfabetiseren >>

Maatwerk
Lesplannen op maat passend bij uw situatie

Lesrooster
Lessen zowel ´s ochtends, ´s middags, ´s avonds en in het weekend mogelijk

Kosten
De kosten worden berekend na de gratis taaltoets. We bieden al cursussen aan vanaf € 425,00