Basisniveau Nederlandse taal A1

De opleiding Nederlands A1 is gericht op anderstalige volwassenen die weinig tot geen kennis hebben van de Nederlandse taal en die de taal willen leren om in het dagelijks leven op een zeer eenvoudig niveau dingen te kunnen lezen, schrijven en spreken U leert Nederlands dus als uw tweede taal.

Onze Nederlandse lessen zijn heel toegankelijk: in de lessen hangt een informele en prettige sfeer. En omdat uw medecursisten het zelfde niveau hebben, herkent u elkaars situatie en uitdagingen. Samen werkt u naar het zelfde einddoel. U krijgt in kleine groepen les van ervaren en betrokken docenten waarbij de voortgang en de resultaten van u centraal staan. Aanmelden voor deze opleiding kan eenvoudig via het contactformulier.

Eindniveau

Het eindniveau van A1 is vergelijkbaar met beheersing van een vakantietaal. U kunt met het diploma van deze opleiding vervolgens instromen bij een inburgeringscursus of bij Nederlands A2 / 1F.

Lesrooster

40 weken, 3x per week 3 uur klassikaal les en minimaal 6 uur per week zelfstudie.

Toelatingseis

Nederlands A0 of op basis van taaltoets.

Mbo-erkenning

Dit is een mbo-erkende opleiding en bij het slagen ontvangt u een mbo-erkend diploma. U bent er van verzekerd dat de opleiding aansluit bij vervolgopleidingen. Door deze erkenning komt u wellicht in aanmerking voor studiefinanciering van DUO.

Kosten

Vraag een offerte aan via het contactformulier.

Financiële hulp

Als u het lesgeld niet kunt betalen, denken we met u mee over een oplossing. Heeft u een laag inkomen en bent u jonger dan 30 jaar als u begint met deze mbo-erkende opleiding, dan komt u wellicht in aanmerking voor studiefinanciering van de uitkeringsinstantie DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Als u aan de voorwaarden voldoet, hoeft u de opleiding dan niet volledig zelf te betalen, maar krijgt een basisbeurs als een gift*. Dit bedrag hoeft u niet terug te betalen. Daarnaast kunt u nog extra financiële producten bij DUO afsluiten, deze dient u op termijn wel terug te betalen. Meer informatie op www.duo.nl.

Interesse? Maak dan een afspraak voor de gratis taaltoets.