Basisniveau Nederlandse taal A0

De opleiding Nederlands A0 is gericht op niet-Nederlandstalige volwassenen die in hun moedertaal wel hebben leren lezen en schrijven in het Latijnse schrift, maar nauwelijks of geen kennis hebben van de Nederlandse taal. U leert Nederlands dus als uw tweede taal.

Onze Nederlandse lessen zijn heel toegankelijk: in de lessen hangt een informele en prettige sfeer. En omdat uw medecursisten het zelfde niveau hebben, herkent u elkaars situatie en uitdagingen. Samen werkt u naar het zelfde einddoel. U krijgt in kleine groepen les van ervaren en betrokken docenten waarbij de voortgang en de resultaten van u centraal staan.
Aanmelden voor deze opleiding kan eenvoudig via het contactformulier.

Eindniveau

Als eindniveau bent u met A0 meer bekend met de Nederlandse taal en met de meest eenvoudige woorden om u te behelpen in het dagelijks leven. U kunt met het diploma van deze opleiding vervolgens instromen bij een inburgeringscursus of bij Nederlands A1.

Lesrooster

40 weken, 3x per week 3 uur klassikaal les en minimaal 6 uur per week zelfstudie.

Toelatingseis

Nederlands Alfabetisering C of op basis van taaltoets

Mbo-erkenning

Dit is een mbo-erkende opleiding en bij het slagen ontvangt u een mbo-erkend diploma. U bent er van verzekerd dat de opleiding aansluit bij vervolgopleidingen. Door deze erkenning komt u wellicht in aanmerking voor studiefinanciering van DUO.

Kosten

Vraag een offerte aan via het contactformulier.

Financiële hulp

Als u het lesgeld niet kunt betalen, denken we met u mee over een oplossing. Heeft u een laag inkomen en bent u jonger dan 30 jaar als u begint met deze mbo-erkende opleiding, dan komt u wellicht in aanmerking voor studiefinanciering van de uitkeringsinstantie DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Als u aan de voorwaarden voldoet, hoeft u de opleiding dan niet volledig zelf te betalen, maar krijgt een basisbeurs als een gift*. Dit bedrag hoeft u niet terug te betalen. Daarnaast kunt u nog extra financiële producten bij DUO afsluiten, deze dient u op termijn wel terug te betalen. Meer informatie op www.duo.nl.

Interesse? Maak dan een afspraak voor de gratis taaltoets.