Nederlands en Nederland
Iedereen die in Nederland wil komen wonen moet inburgeren. U krijgt Nederlandse les en u leert over het wonen en werken in Nederland en de Nederlandse samenleving. De inburgeringscursus bestaat uit 5 of 6 examenonderdelen. Als u alle examens haalt, krijgt u een diploma en bent u ingeburgerd in Nederland.

Naast Inburgeren Intensief kunt u Nederlands leren op twee andere niveaus: Inburgeren Basis, Inburgeren Intensief Plus. Welke cursus het beste bij u past hangt af van uw opleidingsniveau en uw persoonlijke omstandigheden. Maak een afspraak voor een gratis taaltoets.

Inburgeren Intensief
Bij de cursus Inburgeren Intensief krijgt u 6 dagdelen per week les. Eén dagdeel duurt 3 uur, inclusief pauze. Hoe lang de cursus duurt hangt af van uw niveau en persoonlijke omstandigheden.

Opbouw per week:

E-learning mét laptop
Er wordt onder andere gewerkt met de internationaal veel gebruikte Rosetta Stone e-learning modules. U krijgt daarom een laptop tot uw beschikking, zodat u zelf –waar u maar wilt- eenvoudig het digitale lesprogramma kunt volgen en extra kunt oefenen.

Maatwerk
De cursus wordt altijd op maat voor uw samengesteld en sluit daardoor goed aan op uw situatie.

Lesrooster
Lessen zijn zowel ´s ochtends, ´s middags, ´s avonds en in het weekend mogelijk.

Examen
Bent u voor 1-1-2015 inburgeringsplichtig geworden, dan bestaat het inburgeringsexamen voor u uit 5 examen-onderdelen:
•Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM)
•Luistervaardigheid
•Leesvaardigheid
•Schrijfvaardigheid
•Spreekvaardigheid

Bent u na 1-1-2015 inburgeringsplichtig geworden, dan bestaat het inburgeringsexamen voor u uit 6 examen-onderdelen:
•Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM)
•Luistervaardigheid
•Leesvaardigheid
•Schrijfvaardigheid
•Spreekvaardigheid
•Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Deze examens doet u bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). De vragen van de examens gaan over Nederlandse regels en gewoontes. U moet tijdens de examens ook laten zien dat u de Nederlandse taal goed genoeg kent.

U krijgt het inburgeringsdiploma als u voor alle examen-onderdelen geslaagd bent.

Kosten
De exacte kosten van uw cursus kunnen wij bepalen als we weten wat uw niveau is en wat voor wensen u heeft. Maak een afspraak voor een gesprek en een gratis taaltoets voor het bepalen van de kosten. Wij bieden al cursussen aan vanaf € 425,-.

Financiële hulp
Als u het lesgeld niet kunt betalen, denken we met u mee over een oplossing. Een betalingsregeling of een studielening bij de Overheid. Blijkt de cursus financieel nog steeds niet haalbaar, dan helpen we u met het zoeken naar een andere oplossing die wel bij u past.

Interesse? Maak dan een afspraak voor de gratis taaltoets.

Interessante links
www.naarnederland.nl
www.inburgeren.nl
www.rijksoverheid.nl/inburgering
www.blikopwerk.nl/inburgeren
www.duo.nl
www.lezenenschrijven.nl
www.bijcorrie.org
www.stichtinglov.nl

Klachtprocedure
Klachtenprocedure